MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren
MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren

MAFEX 星際大戰: 原力覺醒 - 凱羅忍 - MAFEX Star Wars EP7 - Kylo Ren

NTD2080 (USD 74.82)

商品介紹:

Star Wars最新續篇EP7中登場的重點反派人物Kylo Ren化身MAFEX人偶
劇中造型完全再現
除了斗篷的頭部可以穿脫, 還附上帶上面罩與脫下面罩的兩種頭雕可以替換

精密設計的關節部位, 可以重現電影中出現的各種經典pose
附有武器與各式手掌零件可以替換搭配

Size約16.2cm高
日版初版商品

You May Also Like

找不到您想要的商品?